Zídky

Česká republika

2019

Rula, droba, žula, starý kámen, moderní. Výběr kamene zásadním způsobem ovlivňuje vzhled a výraz zdi, stejně jako místo samotné.

Zídky