Stromy posvátné a nebezepčné

aneb kde se bere dendrofobie

Již od pravěkých dob byly stromy předmětem náboženského uctívání, vybrané stromy byly nositeli kultovního dědictví. Naopak shluky stromů a les byl vždy temným začarovaným hvozdem, odkud přicházelo nebezpečí a bylo třeba se proti němu bránit – nejlépe jej vykácet a vypálit. Většina těchto předsudků v nás žije dodnes. Na jednu stranu stromy až nepřirozeně uctíváme a klaníme se jim. Na druhou stranu je nesnášíme, bojíme se jich a obtěžují nás. Proto vzbuzuje takové emoce každý pokácený nebo zasazený strom. Emoce mnohdy iracionální a nepochopitelné, často velmi silné.

Pracujme se stromy, žijme s nimi. Není třeba se bát, jsou naší součástí. Strom do každé zahrady. Dům na každý strom.