Galabau v Československu

aneb existuje nebo neexistuje

Již nějakou dobu tvrdím, že krajinářství jako obor v českých zemích prakticky neexistuje. Vždycky to každého hrozně naštve. Jak se to dá zjistit? Myslím, že stačí se dívat kolem sebe a poslouchat. Se zklamáním jsem zjistil, že ani některé kapacity oboru neví, co galabau znamená. To že je to nějaký velký veletrh v Norimberku víme, ale na tom mnozí končí. Sám jsem se význam této zkratky dozvěděl také náhodou a mimochodem. Podstatou je slovíčko „bau“ tedy stavba znamenající pevné ukotvení krajinářství mezi stavební obory zakládání staveb a pozemního stavitelství. (tiefbau a hochbau). Bez tohoto uvědomění, pojmenování a zařazení nemá smysl o krajinářské architektuře mluvit. Pokud sami sebe pasujeme do role zahradníků a profesní specializace nemůžeme očekávat, že nám veřejnost bude naslouchat. Zůstává nám tak role někde mezi pěstiteli zeleniny, úklidovými firmami, lesníky a natěrači.

Je třeba si uvědomit důležitost krajinářské profese – galabau – jako profese nastupující hned po urbanismu. Či spíše je jeho součástí. Krajinář tedy musí nastupovat ještě před samotnou stavbou či stavbami. Jenom tak lze zamezit nepochopitelným chybám při umísťování a kompozici staveb.

Tím neříkám, že schopným krajinářem nemůže být architekt nebo developer. Nebereme si patent na rozum, jenom zdůrazňuji, že krajinář (landscaper, galabau technik) by měl na stvabu přijít první. Snad potom nebude na každé stavbě potřeba nejdříve bourat a zachraňovat ornici. Většina staveb je dnes ze zahradnického hlediska doslova skládkou. Jak jinak lze nazvat metrové navážky hlušiny či recyklátu na vrstvě úrodné zeminy. Výjimečně se na našcih stavbách setkáváme s řádně provedenou skrývkou ornice v celém prostoru zahrady ve všech místech pohybu mechanizmů a skladování. Již několikeré přejetí ornice stavebními mechanizmy tuto degraduje a ničí. V neposlední řadě se jedná o významný přestupek. Na rozdíl od stromů, kde již existuje poměrně velké povědomí, že se nesmí kácet a ničit, se nad ornicí nikdo nepozastavuje. Často totiž není vidět a poznat. Avšak na rozdíl od stromů ornice nevyroste za několik málo desítek, či stovku let. Ano stromy jsou zahradnickým oborem, jedná se o biotechnický prvek, podpořený arboristickou lobby. Ovšem půda, zemina či ornice, neřku-li stavba jsou pro většinu československých zahradníků nedostupné, sami je považujeme za tabu či území neprobádané a tvrdě zde vládne lobby stavební. Proto tvrdím, že galabau v česku neexistuje. Toto potřebujeme my krajináři změnit. Prosím o pomoc všechny, kteří to cítí podobně.